Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

51
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η δράση »Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μονίμων Κατοίκων και Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης»
παρατείνεται για 3 μήνες μέχρι τις 31.01.2018.

Δικαιούχοι για το Δήμο Σαμοθράκης είναι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω οικισμών: Θέρμα, Λάκκωμα, Ξηροπόταμος, Χώρα- Σαμοθράκη.
Οι κάτοικοι των ανωτέρων οικισμών μπορούν να προσέρχονται από στο ΚΕΠ του Δήμου Σαμοθράκης και να προσκομίζουν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και την πιο πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (ΔΕΗ κτλ.) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του του τελευταίου οικονομικού έτους απο την οικεία Δ.Ο.Υ. Έχοντας συμπληρώσει την Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση που θα τους χορηγηθεί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τους χορηγείται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.