Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Τ.Χ.Σ.) ΤΟΥ...

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Τ.Χ.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

238
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΧΣ 

ΕΕΕΠ1S

ΕΕΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

προκηρυξη

ΤΕΥΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ