Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή ισότροχου κι ενός...

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή ισότροχου κι ενός (1) 4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας

104
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ