Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από το πρακτικό της 11ης /24-6-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

Από το πρακτικό της 11ης /24-6-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

23
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11-2017