Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από το πρακτικό της 15ης /11-8-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

Από το πρακτικό της 15ης /11-8-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

26
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15-2017