Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από το πρακτικό της 19ης /29-10-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

Από το πρακτικό της 19ης /29-10-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

46
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 275