Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από το πρακτικό της 25ης /31-12-2018

Από το πρακτικό της 25ης /31-12-2018

22
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περί υπογραφής σύμβασης ναυλωσης πλοίου