Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Από το Πρακτικό 24/29-10-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Από το Πρακτικό 24/29-10-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

33
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-24-2018