Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Από το Πρακτικό 25/13-11-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Από το Πρακτικό 25/13-11-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

32
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-25-2018