Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης

Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης

541
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Περίληψη Διακήρηξης ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ