Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

685
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

10-Φ.Α.Υ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμολόγιο Δημοπράτησης

————

O1-Οριζοντιογραφία

Γεώτρηση Αλώνια

Γεώτρηση Λάκκωμα

Μ1-Μηκοτομή

Σ-1 Ξυλότυπος Θεμελίωσης

Σ-2 Ξυλότυπος Οροφής

Σ-3 Ξυλότυπος Οπλισμός Τοιχείων

Σχέδια Δεξαμενής

ΤΣ.Τυπικό Σκάμμα Αγωγός Θέρμα

Υδρομάστευη Θέρμα