Αρχική ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 02/09 ΕΩΣ 08/09 2019

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 02/09 ΕΩΣ 08/09 2019

301
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE

ΑΠΟ 02/09 ΕΩΣ 08/09 2019-  FROM 02/09 TO 08/09 2019

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ 

KAMARIOTISSA- CHORA

Αναχωρήσεις: 07.15 – 09.30 – 11.45 – 13.45 – 15.45 –  19.30 – 21.15

Departs

Επιστροφές:   07.25 – 09.40 – 11.55 – 13.55 – 15.55 –  19.40 – 21.40

Returns

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ- ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ  

KAMARIOTISSAALONIALAKOMAPR ILIAS

Αναχωρήσεις-Departs:   06.30  10.30  14.10  16.30 

Επιστροφές-Returns:     06.55  10.55  14.50  17.00 

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 20λεπτά –Estimated duration of the route 20 min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ -ΦΟΝΙΑΣ

KAMARIOTISSA-PALIAPOLI-KARIOTES-THERMA-CAMPSITE- FONIAS

Αναχωρήσεις:   07.45  11.00  14.30  18.00  22.00

Departs

Επιστροφές:     08.20    11.40   15.00  18.40   22.40

Returns

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής: Estimated duration of routes

Από Καμαριώτισσα εως Παλιάπολη 5 λεπτά From Kamariotissa to Paliapoli 5 min

Από Καμαριώτισσα εως Καρυώτες 10 λεπτά From Kamariotissa to Kariotes 10 min

Από Καμαριώτισσα εως Θέρμα 20 λεπτά From Kamariotissa to Therma 20 min

Από Καμαριώτισσα εως Κάμπινγκ 25 λεπτά From Kamariotissa to Campsite to 25 min

 

Από Φονιά εως Καμπινγκ 5 λεπτά  From Fonia to Campsite  5 min

Από Φονιά εως Θερμα 10 λεπτά      From Fonia to Therma 10 min

Από Φονιά εως Καρυώτες 20λεπτά  From Fonia to Kariotes 20 min

Από Φονιά εως Παλιάπολη 25 λεπτά  From Fonia to Paliapoli to 25min

Τα δρομολόγια με έντονο χρωματισμό εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Ν ΕΒΡΟΥ τα λοιπά από τον ΔΗΜΟ

Πληροφορίες ΚΤΕΛ 2551026479 –  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   2551041218

Routes in bold are run by KTEL tel 25510 26479 Rest of them  by Samothraki Mun tel 2551041218