Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την υπηρεσία ‘’Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης’’

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την υπηρεσία ‘’Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης’’

186
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διακήρυξη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΑ 2018 ΑΔΑΜ
Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΑ 2018 ΑΔΑ ΨΠΑΝΩ1Λ-39Μ
Μελέτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018 SIGNED
ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ