Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ’Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης...

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ’Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015’’

206
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Μελέτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ