Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ‘’Βελτίωση ενίσχυση δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης’’

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ‘’Βελτίωση ενίσχυση δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης’’

226
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2650 SIGNED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ