Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων

122
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΥΔ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 83