Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού...

Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και την διάθεση της πίστωσης

119
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε το αρχείο εδώ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ