Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής 12 -19/7/2017

Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής 12 -19/7/2017

42
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-7-2017

Αρ.Πρωτ.4161
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κατακύρωσης μέρους του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ποτών για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης και προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου (Ν.53361/2-10-2006) .»
2. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εισιτηρίων container μεταφοράς απορριμμάτων.

4. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων container μεταφοράς απορριμμάτων.