Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Προσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων

Προσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων

188
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ