Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η έκτακτη συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η έκτακτη συνεδρίαση

30
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 19-12-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 6872

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 22η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του (λόγο κατεπείγουσας ανάγκης έγκρισης των θεμάτων της πρόσκλησης για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των εν λόγω έργων) για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ:1ο ΘΕΜΑ:  Περί παροχής συναίνεσης για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Νότιου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 2Ο Περί έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο της Νοτίου Σαμοθράκης του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Νότιου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 3Ο Περί παροχής συναίνεσης για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Βορείου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 4Ο Περί έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο της Βορείου Σαμοθράκης του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του     Βόρειου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης»

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)