Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση 27/9/2017

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση 27/9/2017

89
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27-9-2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 7β

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 21η έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην α αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 27-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ. με τα παρακάτω θέματα έκτακτου και επείγοντος χαρακτήρα που σχετίζεται με κατεπείγουσα ανάγκη λόγω θεομηνίας πρωτοφανούς έκτασης και έντασης :
1. Περί απ ευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω θεομηνίας.

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Βογιατζής Ιωάννης
4. Γαλατούμος Νικόλαος
5. Λαζανδρέας Κων/νος
6. Πρόξενος Χρήστος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)