Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δημοσίευση Διαγωνισμών Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

367
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ 1ΤΕΥΔ 2

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΩΡΑΣ