Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/11/2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/11/2018

34
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 9-11-2018

Αρ.Πρωτ.6141

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης του Απολογισμού Ισολογισμού  και Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2017 του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ 2ο Περί  απαλλαγής υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων).

ΘΕΜΑ:3Ο Περί Έγκρισης «Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου  konteiner μεταφοράς απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ:4Ο     Περί  έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

ΘΕΜΑ:5Ο     Περί  έγκρισης συμψηφισμού οφειλών κατά την έκδοση των επόμενων λογαριασμών λόγω της προκαταβολής του έναντι.