Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21-12-2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21-12-2018

35
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω έγκρισης του προϋπολογισμού ζητήματος ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Δήμου και εν όψη  των αργιών που ακολουθούν)   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σαμοθράκης, έτους 2019».