Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την...

Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση- διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαμοθράκης», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδον

73
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δείτε το αρχείο  εδώ