Βραβείο απένημε το Επιμελητήριο Έβρου στον Δήμο Σαμοθράκης στα πλαίσια της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης

featured
Βραβείο απένημε το Επιμελητήριο Έβρου στον Δήμο Σαμοθράκης στα πλαίσια της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης – alexpo 2012
προς αναγνώριση των προσπαθειών και της  πολύτιμης προσφοράς του Δήμου Σαμοθράκης στο Νομό Έβρου

Facebook
Twitter