ΑΔΑ: Ω2Χ74653Π4-7ΩΟ – Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για πρόσληψη φυλάκων ΙΔΟΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΔΑ: Ω2Χ74653Π4-7ΩΟ - Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για πρόσληψη φυλάκων ΙΔΟΧ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο