ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26/7/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26/7/2016

Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2014-2020
Ειδικά για τη Σαμοθράκη οι δομές που δέχονται αιτήσεις είναι :
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΔΑΠ ΧΩΡΑΣ
ΚΔΑΠ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

Σημειώνεται ότι γονείς που είναι ωφελούμενοι και στις δύο δομές (ΚΔΑΠ και ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) υποβάλλουν μια κοινή αίτηση:
Δικαίωμα αίτηση έχουν:
• μητέρες βρεφών νηπίων και παιδιών
• μητέρες νηπίων παιδιών εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
• άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
• τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26/7/2016
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μεριμνήσουν για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά άμεσα
Πληροφορίες
στο 6973426001

Πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων htpp://www.eetaa.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο