ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

Δημοσιεύουμε έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ με το οποίο ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28/2/2021 για την υπαγωγή στο Μητρώο Απογραφέων ώστε να διενεργηθεί η απογραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Οι Απογραφείς θα είναι φυσικά πρόσωπα οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης ΝΠΔΔ ΜΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο ΟΤΑ Δημοσιών Επιχειρήσεων και οργανισμών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ηλικίας 18 εως 67 ετών.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/apografeis-agri-2021

Δείτε το αρχείο

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο