Ανάθεση εργασίας : Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανάθεση εργασίας : Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους λουόμενους του  δημοτικού υδροθεραπευτηρίου

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να
αναθέσει την εργασία ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους λουόμενους του
δημοτικού υδροθεραπευτηρίου¨ για περίοδο  έως τεσσάρων (4)
μηνών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους τις αρίθμ. 22/13-6-2016 μελέτης
που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την
προφορά τους στο Δήμο Σαμοθράκης μέχρι τις 25/6/2016 προκειμένου να γίνουν
έγκαιρα οι απατούμενες διαδικασίες ανάθεσης.

Υπεύθυνη: Καπετανίδου Στυλιανή
Τηλ.: επικοινωνίας: 2551350812
Email: [email protected]

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο