Ανάρτηση Ανακοινώσεων Δημόσιας Πρόσκλησης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανάρτηση Ανακοινώσεων Δημόσιας Πρόσκλησης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία που απέστειλε ο ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Προς διευκόλυνση των εργαζομένων στη δράση αναρτούμε τις σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν στα ερωτήματα που έχουν αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης Μονάδα ΙΙ.Β1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2020 10 13 1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑ

2020 11 04 2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 42020 ΤΟΥ ΟΑΕΔ

2020 11 20 3Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 4-2020

2020 12 04 4Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 4-2020

36500 θέσεις Δημόσια πρόσκληση Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6 (1)-2

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο