Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού (1 ατόμου) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Σαμοθράκης)

featured
Facebook
Twitter