Ανακοίνωση Δικαιώματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Μονίμων Κατοίκων Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση Δικαιώματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Μονίμων Κατοίκων Σαμοθράκης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1357/ 2010 (σελ 11) παρέχεται η δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τους μόνιμους κατοίκους της Σαμοθράκης.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6:

Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (μέχρι 3 μήνες). Η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7:

  1. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης θα βαρύνει:

α. Τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου, εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τον φορέα, σε διαφορετική περίπτωση θα βαρύνει και τους δύο.

β. Τους ίδιους τους περιθαλπτόμενους, εφόσον δε δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα.

γ. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όσους είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάριο απορίας).Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  1. Η διαδικασία της λογιστικής τακτοποίησης των δαπανών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

  2. Κατά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων ε.ε ή ε.α Στρ/κών για νοσηλεία.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο