Ανακοίνωση πλειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κτιρίου (οικολογικού αγροκτήματος) 80 τ.μ. και του περιβάλλοντος χώρου που αποτελείται από 4.104,84 τ.μ. καλλιεργήσιμης έκτασης

featured
Facebook
Twitter