Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο