Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter