Ανακοίνωση τμήματος Άσκηση στην εφηβική ηλικία¨

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση τμήματος Άσκηση στην εφηβική ηλικία¨

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ξεκινάει η υλοποίηση του τμήματος ¨Άσκηση στην εφηβική ηλικία¨ (αριθμός αθλούμενων 20) στα πλαίσια του προγράμματος Άθληση για όλους περιόδου έως 15/6/2020, στην κλειστή αίθουσα και το ανοιχτό γήπεδο Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης.

Ττο πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας από 13 έως 18 ετών, θα πραγματοποιείται τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ.μ. έως 9:30 μ.μ.  (μηνιαία εισφορά 10,00 €).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν  αιτήσεις  συμμετοχής στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης- ισόγειο κτιρίου Πνευματικού Κέντρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Με την αίτησή τους  οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο (ενήλικες) ή παιδίατρο (για παιδιά)
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό γέννησης
  4. Εκκαθαριστικό εισοδήματος
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων)
  6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τριμελής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον εγκεκριμένο αριθμό των συμμετεχόντων για τα προγράμματα και τις δράσεις του παρόντος κανονισμού θα  επιλέγονται ως συμμετέχοντες οι αιτούντες με την υψηλότερη μοριοδότηση στην κατάταξη με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

  • Μόνιμος κάτοικος και δημότης………………………………………………50 μόρια
  • Άνεργοι (για κάθε μήνα ανεργίας)…………………………………..…….…5 μόρια
  • Οικογενειακό εισόδημα (5.000,00 € + 1.500,00 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος) έως…………………………………………………………………..…………..……100 μόρια
  • Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων (για κάθε τέκνο)……………….……10 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων.

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

Καπετανίδου Στυλιανή/ΠΕ1 Διοικητικού

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο