Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ.: ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 25/10/2022 έως 18/11/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση  υπ' αρίθμ.: ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020» ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 25/10/2022 έως 18/11/2022
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο