ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι οι χρήστες ύδατος (από γεωτρήσεις ή πηγάδια) έχουν την υποχρέωσή υποβολής φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα με την  Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-07-2015) προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 30-09-2015, δεν καταβάλλει πρόστιμο.

Μετά την ημερομηνία αυτή, ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: α) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Πληροφορίες:Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σαμοθράκης
Τηλ: 2551350807,806

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο