ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

featured

Σχετικά με τους τελευταίους λογαριασμούς ύδρευσης διευκρινίζουμε:

  1. Η εξόφληση τους μπορεί να γίνει μέχρι τις 26/03/2019 χωρίς προσαυξήσεις.
  2. Τα αναγραφόμενα ποσά εμφανίζονται σε διαφορετικά πεδία, γιατί οι παλιές οφειλές είχαν επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις, ενώ οι τελευταίες όχι.
  3. Παρακαλούμε πριν την πληρωμή των λογαριασμών να επικοινωνείτε με την υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 2551350805.

 

Facebook
Twitter