ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

featured

Όσοι έχουν κομμένη παροχή ρεύματος να προσκομίσουν στο Δήμο έως τέλος Ιανουάριου την βεβαίωση διακοπής από τη ΔΕΗ με μια υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίσμα δεν ηλεκτροδοτείται και το συμβόλαιο Ιδιοκτησίας τους .

Facebook
Twitter