ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-2

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-2

Ανακοινώνουμε ότι ξεκινάει η υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου από 15/11/2019 έως 15/6/2020, στην κλειστή αίθουσα και το ανοιχτό γήπεδο Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης.

 

Στα πλαίσια των  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  θα λειτουργήσουν τα κάτωθι τμήματα έναντι μηνιαίας εισφοράς:

 

 • Εκμάθηση βόλεϊ για παιδιά (αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα) το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, θα πραγματοποιείται ενδεικτικά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 17:00 έως 18:15 (μηνιαία εισφορά 10,00 €).

 

 • Εκμάθηση μπάσκετ για παιδιά (αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα) – το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, θα πραγματοποιείται ενδεικτικά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 17:00 έως 18:15 (μηνιαία εισφορά 10,00 €).

 

 • Πρόγραμμα εκγύμνασης μέσω παιχνιδιού (μπάσκετ ή βόλεϊ) για νέους (αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα)– το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους ηλικίας από 18 ετών και άνω,  θα πραγματοποιείται ενδεικτικά τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη και ώρα 20:00 έως 21: 30 (μηνιαία εισφορά 15,00 €).

 

 • Πρόγραμμα αερόβιας άσκησης, μυϊκής ενδυνάμωσης, βελτίωση ευλυγισίας-ευκινησίας για γυναίκες (αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα) – το πρόγραμμα απευθύνεται στις γυναίκες από 18 ετών και μεγαλύτερες χωρίς απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται ενδεικτικά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρα 18:30 έως 20:00 (μηνιαία εισφορά 15,00 €).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν  αιτήσεις  συμμετοχής έως 10/11/2019 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης- ισόγειο κτιρίου Πνευματικού Κέντρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: τηλ. 2551098097).

 

Με την αίτησή τους  οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο (ενήλικες) ή παιδίατρο (για παιδιά)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό γέννησης
 4. Εκκαθαριστικό εισοδήματος
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων)
 6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τριμελής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον εγκεκριμένο αριθμό των συμμετεχόντων για τα προγράμματα και τις δράσεις του παρόντος κανονισμού θα  επιλέγονται ως συμμετέχοντες οι αιτούντες με την υψηλότερη μοριοδότηση στην κατάταξη με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

 • Μόνιμος κάτοικος και δημότης…………………………………………………………………………………………50 μόρια
 • Άνεργοι (για κάθε μήνα ανεργίας)…………………………………………………………..……………………….…5 μόρια
 • Οικογενειακό εισόδημα (5.000,00 € + 1.500,00 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος) έως………..……100 μόρια
 • Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων (για κάθε τέκνο)………………………………………………..……….……10 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων.

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

Καπετανίδου Στυλιανή/ΠΕ1 Διοικητικού

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο