ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

featured

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2017 Διευθύνσεως Διοίκησης ΠΑΜΘ από 25/08/2017 έως και 04/09/2017

Facebook
Twitter