ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, προϋπολογισμού 1.440.268,10€

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, προϋπολογισμού 1.440.268,10€

«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης»
Έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τις 19/10/2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5069846 και προϋπολογισμό 1.440.268,10 €.
Το έργο προβλέπει την αναδιαμόρφωση με κατεδάφιση τμημάτων, την εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφων τμημάτων με υπόγειο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης με Παραδοτέα πράξης:
Υποέργο 1: Κατεδάφιση τμημάτων, εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση
διώροφων τμημάτων με υπόγειο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης
Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης.
Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικού μηχανήματος και συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο