ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

featured

Το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τις 19/09/2019 στον Άξονα  Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» με προϋπολογισμό μελέτης 640.000,00€ και αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2020.

Το έργο προβλέπει την Αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του

οικισμού Αλωνίων του Δήμου Σαμοθράκης. Το μήκος των δικτύων που θα κατασκευαστεί είναι συνολικά 7.260,00 μ.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο προ δημοπράτησης.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter