Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοτών για τις υπηρεσίες του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοτών για τις υπηρεσίες του Δήμου

Κατά την ενημέρωση δημοτών που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης και αφορούσε στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μια αξιολόγηση σχετικά με το πως κρίνουν οι δημότες την δημοτική αρχή σε συγκεκριμένους τομείς.

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και στην οποία συμμετείχαν 44 δημότες και οι οποίοι απάντησαν σε 12 ερωτήσεις σημειώνοντας από το 1 εως το 5 τον βαθμό ικανοποίησης τους. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν με βάση την παρακάτω κλίμακα: καθόλου ικανοποιημένος (1) ελάχιστα ικανοποιημένος (2)  μέτρια ικανοποιημένος (3)  πολύ ικανοποιημένος (4) πάρα πολύ ικανοποιημένος (5). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοτών για τις υπηρεσίες του Δήμου

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι οι δημότες είναι από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 78,58% από την Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, σε ποσοστό 75,56% από την πληροφόρηση που τους παρέχεται και σε ποσοστό 75,61%την εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αντιθέτως σε ποσοστό 85,29% εμφανίζονται από καθόλου έως ελάχιστα ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάσταση του Δήμου ενώ στις κύριες δραστηριότητες του Δήμου όπως είναι η άρδευση, η διαχείριση απορριμμάτων, η καθαριότητα οικισμών, ο φωτισμός δρόμων, τα δρομολόγια των λεωφορείων και η λειτουργία των δημοτικών κάμπινγκ εμφανίζονται από μέτρια  έως πολύ ικανοποιημένοι.

Υποχρέωση του Δήμου είναι να γίνουν όλα όσα απαιτούνται για να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο