ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΑ: ΩΑ0ΡΩ1Λ-792
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σαμοθράκη 24/3/2022
Aριθμ. Πρωτ.: 1203
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜ.: 79

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2020 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) και την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19
2. Την αρίθμ. ΔΙα/γ.Π.οικ.72486/2021 (ΦΕΚ5401/΄20-11-2021/τ.Β)
3. Τις διατάξεις του παραρτήματος 8 της ΔΙα/Π.οικ.55400 (ΦΕΚ4206/12-9-2021/τ/Β΄)
4. Τις από 17/9/2021 Οδηγίες για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικός Σταθμούς (ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)
5. Το γεγονός ότι στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Σαμοθράκης λειτουργεί ένα τμήμα νηπίων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης εντοπίστηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊου SARS-COV2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να παραμείνει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Σαμοθράκης κλειστός το διάστημα από 25/3/2022 έως 29/3/2022 για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV2 στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και στην τοπική κοινότητα.

Ο Δήμαρχος

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο