Απόφαση Οριοθέτησης περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης

featured

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6ΔΨΚ465ΧΘΞ-ΒΟΖ

Facebook
Twitter