Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν. 3852/10) ΑΠΟΦΑΣΗ: 6./2024

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν. 3852/10) ΑΠΟΦΑΣΗ: 6./2024
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο