Από το πρακτικό της 10ης/19-5-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ|Από το πρακτικό της 10ης/19-5-2017  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο