Από το πρακτικό της 12ης /24-6-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

featured
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter